CHART HÌNH ẢNH CÁC MŨI MÓC ĐAN LEN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

– Đan Móc Mũi Dời

Đan móc mũi dời hay còn gọi là mũi bính, cách đan này cũng khá đơn giản, những gì bạn cần là dụng cụ đũa đan và len, thực hiện cách đan móc theo quy trình hình ảnh dưới đây. 

các nâng cơ bản và

– Đan Mũi Kép Đơn

Kiểu đan mũi kép đơn có chiều cao gấp 3 lần móc mũi dời, cách đan này cũng có thể áp dụng cho những góc mũi giày, góc áo len..

cơ bản

– Đan Mũi Kép Đôi

Kiểu đan kép đôi cũng có tác dụng giúp tăng chiều cao, các đường dọc của sản phẩm, chiều cao gấp 4 lần so với đan móc mũi dời. 

– Đan Mũi Kép 3

Mũi kép 3 cũng giúp nâng chiều cao của sản phẩm, chiều cao bằng 5 lần mũi móc đơn.