July Miu

Mình rất hài lòng với dáng mũi hiện tại. Ai cũng khen nhìn cao tây mà lại rất tự nhiên, hoàn toàn không lộ dấu vết thẩm mỹ.