Hotgirl Hương Bé

Đã từng PTTM tại một nơi khác, mũi của tôi bị lệch và đầu mũi bị bóng đỏ. Sau khi sửa mũi tại Lavender, tôi khắc phục được hoàn toàn các nhược điểm, trở nên thon dài, tự nhiên hơn hẳn.