Minh Hà

Trước khi phẫu thuật, tôi rất lo sợ sẽ để lại sẹo. Nhưng thật may, đường rạch siêu mảnh ở trụ mũi lành rất nhanh, hầu như tôi không có một chút dấu vết gì của thẩm mỹ mũi.