ý nghĩa mũi quặp diều hâu là gì

Mũi diều hâu – Thành kiến hay kinh nghiệm

Mũi diều hâu – Thành kiến hay kinh nghiệm

Việt Nam là đất nước có thành kiến với dáng mũi nhòm mồm hay còn gọi là mũi diều hâu (mũi chim ưng). Vậy nên trong giao tiếp thông thường, nhiều người đã lấy kinh nghiệm xưa để đối nhân xử thế